تلفن :0917054900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

آموزش

_دوره های کنکور عملی طراحی صنعتی

  • دوره های جامع آمادگی کنکور عملی کارشناسی طراحی صنعتی
  • دوره های جامع آمادگی کنکور عملی کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

توسط برجسته ترین اساتید دانشگاه ها ، نخبگان و رتبه های برتر کنکور

 

پروژه های انجام شده