تلفن :09170540900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

سید احسان حسینی

طراح محیطی

  • کارشناسی طراحی صنعتی، دانشگاه تهران
  • فعال در زمینه های طراحی منظر، طراحی صنعتی، معماری و طراحی داخلی

​​