تلفن :09170540900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

سها خضری

  • کارشناس طراحی صنعتی از دانشگاه LUCT کشور مالزی
  • کسب جایزه ی دانشجوی برتر در دانشگاه
  • دریافت لوح تقدیر از مرکز علم و فرهنگ کشور روسیه برای "فعالیت مدرن در هنر معاصر" در نمایشگاه مالزی
  • برگزیده مرحله ی استانی در سال های 88-87 و راه یابی به مرحله ی کشوری

​​