تلفن :09170540900-07132285578    ایمیل : info@exir.design

فائزه دانیالی

طراح صنعتی

  • کارشناسی طراحی صنعتی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
  • فعال در زمینه طراحی صنعتی و طراحی بسته بندی

     ​​